Leidingdetectie

Wij kunnen met geavanceerde apparatuur uw rioolstelsel opnieuw in kaart brengen. Bijvoorbeeld om voor een verbouwing aan te geven of er verborgen leidingen in de grond zitten. Dit kan u achteraf veel onnodig breekwerk besparen. Met dezelfde techniek kunnen wij eventuele verzamelputten, Septic tanks en bezinkputten opsporen.
Ook kunt u onnodig graafwerk voorkomen.